niedziela, 22 maja, 2022

O programie

W 2014 roku Polski Związek Koszykówki w ramach konkursu „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży przez polskie związki sportowe” ogłoszonego przez Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki uruchomił pilotażowy program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki.

Do pilotażu przystąpiły cztery jednostki samorządu terytorialnego: Poznań i Wrocław (szkolenie dziewcząt) oraz Białystok i Radom (szkolenie chłopców). W każdym z wyżej wymienionych miast zostało uruchomione szkolenie dla dzieci klas 4-6 przy Szkołach Podstawowych, a także na terenie jednego wybranego ośrodka gimnazjalnego w klasie pierwszej.

W 2015 roku nastąpiły zmiany w decyzji MSiT dotyczące wyżej wymienionego konkursu. Najważniejszą z nich było to, że Polski Związek Koszykówki mógł finansować w ramach SMOK-ów tylko i wyłącznie szkolenie na poziomie szkół podstawowych. Oprócz kontynuowania pracy w istniejących już ośrodkach, Polski Związek Koszykówki dodatkowo uruchomił 65 nowych SMOK-ów: żeńskie powstały na terenie 11 województw w 21 miastach (32 Szkoły Podstawowe), natomiast męskie na terenie 13 województw (39 Szkół Podstawowych). W sumie w 2015 roku szkolonych było 3704 dziewczynek oraz chłopców, a liczba zaangażowanych w program trenerów wyniosła 148.

W IV kwartale 2015 roku Departament Sportu Wyczynowego MSiT ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.” W ramach tej decyzji Polski Związek Koszykówki uruchomił 34 Gimnazjalne Ośrodki Sportowego Szkolenia Młodzieży (18 żeńskich i 16 męskich) w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich 5 latach na terenie swoich województw prowadziły szkolenie młodzieży na najwyższym poziomie. W 2016 roku uruchomiliśmy działalność kolejnych 7 ośrodków (3 żeńskich oraz 4 męskich), w obu programach szkolonych jest ok 6 200 dziewcząt i chłopców. A zajęcia prowadziło prawie 300 trenerów.

Więcej informacji: https://mlodeasyparkietow.pl/

Warunki uczestnictwa

Dlaczego warto być w programie?

Udział w programie SMOK to zapewnienie szkolenia dla trzech grup dzieci, które uczą się w klasach I-V w szkole podstawowej. Każda z grup ma zapewnione dwa 90 minutowe treningi w tygodniu w okresie wrzesień – listopad oraz styczeń – czerwiec.

Co ośrodek otrzymuje od PZKosz?

 • pensja trenerów
 • opłacenie udziału w konferencji szkoleniowej (zakwaterowanie, wyżywienie, wykładowcy, materiały konferencyjne)
 • komputer do prowadzenia dokumentacji ośrodka, przeznaczony dla jego koordynatora
 • sprzęt sportowy (roczna ilość sprzętu uwarunkowana roczną kwotą przeznaczoną na zakup strojów)

Co musi zapewnić ośrodek (JST i szkoła)?

 • dostęp do hali 6 razy w tygodniu po 90 minut
 • zapewnienie 3 grup szkoleniowych, minimalna liczba dzieci w każdej grupie – 15 osób, maksymalna – 24
 • zakup odzieży sportowej o wartości max 3000 zł – wymóg obligatoryjny w pierwszym roku uczestnictwa w programie. Na odzieży muszą znajdować się logotypy: Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Koszykówki, logo programu SMOK – odzież może być finansowana przez samorząd, szkołę, radę rodziców, klub, sponsora lub osobę prywatną
 • zapewnienie trenerów mających uprawnienia do prowadzenia zajęć (trener koszykówki, instruktor koszykówki, nauczyciel wf – bez konieczności ukończenia specjalizacji)
 • umożliwienie udziału trenerów w obowiązkowej, corocznej konferencji szkoleniowej dla trenerów
 • wyznaczenie koordynatora do kontaktu z PZKosz (sugerujemy aby był to jeden z trenerów)
 • terminowość w przesyłaniu dokumentów

Dlaczego warto być w programie?

Udział w programie KOSSM to zapewnienie szkolenia grupy najzdolniejszych dzieci, które uczą się w klasach VI – VIII w szkole podstawowej. Każda z grup ma zapewnione w tygodniu trzy 90 minutowe treningi koszykówki, trzy 45 minutowe treningi motoryki, 60 minutowe zajęcia z odnowy biologicznej i stałą opiekę fizjoterapeuty, w okresie wrzesień – czerwiec.

Co ośrodek otrzymuje od PZKosz?

 • pensja trenerów
 • opłacenie udziału w konferencji szkoleniowej (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, wykładowcy, materiały konferencyjne)
 • opłacenie udziału w akcjach szkoleniowych i zawodach (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, udział)
 • komputer do prowadzenia dokumentacji ośrodkowej
 • sprzęt sportowy marki SKLZ do realizacji programu treningowego
 • piłki do koszykówki marki Molten
 • odzież sportowa dla uczestników programu oraz trenerów marki Errea
 • opieka merytoryczna koordynatorów regionalnych

Co leży po stronie ośrodka (JST i szkoła)?

 • projekt musi być realizowany przy wsparciu Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • zapewnienie hali do realizacji programu treningowego KOSSM
 • zapewnienie grupy treningowej o wybitnych predyspozycjach koszykarskich, minimum 14 osób, maksymalnie 20.
 • zapewnienie trzech trenerów mających uprawnienia do prowadzenia zajęć z koszykówki, motoryki i odnowy biologicznej
 • umożliwienie udziału trenerów w obowiązkowej, corocznej konferencji szkoleniowej dla trenerów oraz pozostałych dodatkowych szkoleniach
 • umożliwienie udziału zawodników oraz trenerów w obowiązkowych akcjach szkoleniowych i zawodach
 • terminowość w przesyłaniu dokumentów
Przejdź do paska narzędzi